Παιχνίδι

Παιχνίδι

Πίσω

Η νυχτερινή προστασία επηρεάζει τα χωριά βαρβάρων;

Όχι, τα χωριά βαρβάρων δεν επηρεάζονται από την νυχτερινή προστασία.