Παιχνίδι

Παιχνίδι

Παιχνίδι

Η νυχτερινή προστασία επηρεάζει τα χωριά βαρβάρων;

Όχι, τα χωριά βαρβάρων δεν επηρεάζονται από την νυχτερινή προστασία.