Παιχνίδι

Παιχνίδι

Παιχνίδι

Η νυχτερινή προστασία επηρεάζει τους ανιχνευτές;

Όχι, η νυχτερινή προστασία δεν επηρεάζει τους ανιχνευτές.