Úspechy

Úspechy

Naspäť

General Info

Úspechy sú spôsob, ako môžeš ukázať ostatným hráčom, čo si v hre dosiahol.Úspechy


Behom hry sú tvoje výkony a rast zaznamenávané pomocou úspechov, ktoré sa týkajú rôznych častí hry. Každý dosiahnutý úspech pridáva "Body úspechov", ktoré si môžeš pozrieť v hráčskom profile. Sú teda istou formou prestíže.

Úspechy sa udeľujú po splnení určitých požiadaviek, ako napr. dosiahnutie určitého počtu bodov, niekoľkonásobné použitie trhoviska alebo vyrabovanie určitého počtu surovín.


Náhľad


Stránka s náhľadom ti zobrazí tvoj súčasný pokrok v každej kategórie úspechov. Môžeš si tu pozrieť, koľko už máš spolu bodov a koľko ich ešte môžeš získať. Kliknutím na kategóriu ťa do nej hra prenesie.


Naposledy dosiahnuté úspechy
Táto časť zobrazuje 5 naposledy dosiahnutých úspechov. Kliknutím na jednu z ikon ťa hra prenesie na ten daný úspech a taktiež sa zobrazí jeho pokrok.


Porovnávanie úspechov


Môžeš si porovnávať svoje vlastné úspechy s tými, ktoré dosiahol iný hráč. Toto sa dá spraviť, keď prejdeš do profilu hráča a klikneš na "Porovnať".


V hornej časti obrazovku môžeš vidieť svoje (naľavo) a body úspechov vybraného hráča (napravo), hráčske body, dediny, zásahové body, ako aj počet úspechov, ktorý je pod hráčskymi informáciami.

V porovnávacej časti nájdeš všeobecný náhľad úspechov, ktoré dosiahli iní hráči, v porovnaní s tebou.
Výber jazyka