Úspechy

Úspechy

Naspäť

Battle Achievements

Ukradnutý tovar
Vyrabované suroviny

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vyrabuj 500 surovín 10
2 Vyrabuj 10.000 surovín 25
3 Vyrabuj 100.000 surovín 40
4 Vyrabuj 1.000.000 surovín 60
5 Vyrabuj 100.000.000 surovín 80


Trojzubec
Zaútoč naraz s 3 rôznymi typmi jednotiek

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Zaútoč naraz s 3 rôznymi typmi jednotiek
30


Prvá krv
Zaútoč 3-krát

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Zaútoč 3-krát
30


Cesta štítu
Zničené jednotky ako obranca

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič 500 jednotiek ako obranca
5
2 Znič 10.000 jednotiek ako obranca
10
3 Znič 100.000 jednotiek ako obranca
25
4 Znič 1.000.000 jednotiek ako obranca
40
5 Znič 10.000.000 jednotiek ako obranca
55
6 Znič 50.000.000 jednotiek ako obranca
70


Pomocné ruky
Vybojované boje ako podporovateľ (najmenej 2.000 zásob jedla na každej strane)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 50 vybojovaných bojov
30
2 100 vybojovaných bojov 50
3 500 vybojovaných bojov 70
4 3.000 vybojovaných bojov 100


Cesta meča
Zničené jednotky ako útočník

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič 500 jednotiek ako útočník 10
2 Znič 10.000 jednotiek ako útočník 25
3 Znič 100.000 jednotiek ako útočník 40
4 Znič 1.000.000 jednotiek ako útočník 60
5 Znič 10.000.000 jednotiek ako útočník 80
6 Znič 50.000.000 jednotiek ako útočník 120


Harakiri
Stratené jednotky útokom na seba (jednotky na podpore sa nerátajú)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Strať10 jednotiek útokom na seba 5
2 Strať100 jednotiek útokom na seba 10
3 Strať1.000 jednotiek útokom na seba 25
4 Strať10.000 jednotiek útokom na seba 40


Dokonalá pasca
Vyhraj boj ako obranca s nulovými stratami (najmenej 2.000 zásob jedla na každej strane)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vyhraj boj ako obranca s nulovými stratami
70


Vandal
Zničené budovy

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič 25 budov 20
2 Znič 250 budov 40
3 Znič 2.500 budov 60
4 Znič 10.000 budov 80


Mäsiar
Víťazné boje (najmenej 2.000 zásob jedla na každej strane)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vyhraj 25 bojov 30
2 Vyhraj 250 bojov 50
3 Vyhraj 1.500 bojov 70
4 Vyhraj 2.500 bojov 100


Hrobár
Stratené jednotky

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Strať 1.000 jednotiek 5
2 Strať 10.000 jednotiek 10
3 Strať 100.000 jednotiek 25
4 Strať 1.000.000 jednotiek 40
5 Strať 10.000.000 jednotiek 55
6 Strať 50.000.000 jednotiek 70


Hrdinský čin
Stratené jednotky na podpore

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Strať 500 jednotiek na podpore 10
2 Strať 7.500 jednotiek na podpore 25
3 Strať 20.000 jednotiek na podpore 40
4 Strať 100.000 jednotiek na podpore 60
5 Strať 1.000.000 jednotiek na podpore 80


Ničiteľ šľachty
Zničení šľachtici

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Zabi 25 šľachticov 30
2 Zabi 125 šľachticov 50
3 Zabi 350 šľachticov 70
4 Zabi 700 šľachticov 100


Víťazné ťaženie
Vyhrané série bojov ako útočník (boje menšie ako 2.000 zásob jedla na každej strane prerušia túto sériu)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vyhraj 5 bojov v rade 30
2 Vyhraj 10 bojov v rade 50
3 Vyhraj 25 bojov v rade 70
4 Vyhraj 50 bojov v rade 100
5 Vyhraj 100 bojov v rade 150


Dominancia
Preber X dedín za 1 hodinu (tvoje vlastné dediny a dediny z tvojho kmeňa sa nerátajú)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Preber 10 dedín za 1 hodinu 30
2 Preber 25 dedín za 1 hodinu 50
3 Preber 50 dedín za 1 hodinu 70
4 Preber 100 dedín za 1 hodinu 100


Drvič
Zničené úrovne hradieb

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič 25 úrovní hradieb 20
2 Znič 250 úrovní hradieb 40
3 Znič 2.500 úrovní hradieb 60
4 Znič 10.000 úrovní hradieb 80


Už nie si zelenáč
Znič 50 nepriateľských jednotiek

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič 50 nepriateľských jednotiek
30


Lupič
Vyrabuj viacero dedín

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vyrabuj 10 dedín 10
2 Vyrabuj 100 dedín 25
3 Vyrabuj 1.000 dedín 40
4 Vyrabuj 10.000 dedín 60


Jednostranné víťazstvo
Znič jednu jednotku s viac ako 10.000 jednotkami (útok na seba sa neráta)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič jednu jednotku s viac ako 10.000 jednotkami
50


Pán vojny
Počet rôznych hráčov, na ktorých si útočil

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Zaútoč na 10 hráčov 10
2 Zaútoč na 25 hráčov 25
3 Zaútoč na 100 hráčov 40
4 Zaútoč na 250 hráčov 60


Železná obrana
Vyhraj boj ako obranca, iba s tretinou bojovej sily, ktorú mala útočiaca armáda (najmenej 2.000 zásob jedla na každej strane)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1
Vyhraj boj ako obranca, iba s tretinou bojovej sily, ktorú mala útočiaca armáda
70Výber jazyka