Úspechy

Úspechy

Naspäť

Special Achievements

Cesta vojaka
Celkový počet naverbovaných jednotiek pechoty

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Naverbuj 500 jednotiek pechoty 10
2 Naverbuj 2.500 jednotiek pechoty 25
3 Naverbuj 10.000 jednotiek pechoty 40
4 Naverbuj 100.000 jednotiek pechoty 60
5 Naverbuj 1.000.000 jednotiek pechoty 80
6 Naverbuj 10.000.000 jednotiek pechoty 120


A tak to začína...
Naverbuj 20 jednotiek

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Naverbuj 20 jednotiek
30


Zrod hrdinu
Znič jednotku s Paladinom

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič jednotku s Paladinom
30


Francúzska precíznosť
Znič X obliehacích zbraní s Trebuchetmi

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič 50 obliehacích zbraní s Trebuchetmi 30
2 Znič 100 obliehacích zbraní s Trebuchetmi 50
3 Znič 250 obliehacích zbraní s Trebuchetmi 70
4 Znič 500 obliehacích zbraní s Trebuchetmi 100
5 Znič 1.000 obliehacích zbraní s Trebuchetmi 150


Cesta jazdca
Celkový počet naverbovaných jednotiek na koňoch

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Naverbuj 500 jednotiek na koňoch 10
2 Naverbuj 2.500 jednotiek na koňoch 25
3 Naverbuj 10.000 jednotiek na koňoch 40
4 Naverbuj 100.000 jednotiek na koňoch 60
5 Naverbuj 1.000.000 jednotiek na koňoch 80


Kladivo a klince
Celkový počet naverbovaných jednotiek obliehacích zbraní

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Naverbuj 500 jednotiek obliehacích zbraní 10
2 Naverbuj 2.500 jednotiek obliehacích zbraní 25
3 Naverbuj 10.000 jednotiek obliehacích zbraní 40
4 Naverbuj 100.000 jednotiek obliehacích zbraní 60
5 Naverbuj 1.000.000 jednotiek obliehacích zbraní 80


301
Zúčastni sa X bojov, v ktorých budú tvoji berserkerovia v menšine

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Zúčastni sa 5 bojov 30
2 Zúčastni sa 10 bojov 50
3 Zúčastni sa 15 bojov 70
4 Zúčastni sa 25 bojov 100
5 Zúčastni sa 50 bojov 150


Licitátor
Celkový počet predajov

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Predaj 10 ponúk 10
2 Predaj 50 ponúk 25
3 Predaj 100 ponúk 40
4 Predaj 500 ponúk 60
5 Predaj 1.000 ponúk 80
6 Predaj 10.000 ponúk 120


Predavač na trhu
Celkový počet nákupov

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Kúp 10 ponúk 10
2 Kúp 50 ponúk 25
3 Kúp 100 ponúk 40
4 Kúp 500 ponúk 60
5 Kúp 1.000 ponúk 80
6 Kúp 10.000 ponúk 120


Obchodník
Počet prijatých obchodov

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Prijmi 10 obchodov 10
2 Prijmi 50 obchodov 25
3 Prijmi 100 obchodov 40
4 Prijmi 500 obchodov 60
5 Prijmi 1.000 obchodov 80
6 Prijmi 10.000 obchodov 120


Väčšie a lepšie
Vylepši jednu budovu 3-krát

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vylepši jednu budovu 3-krát
30


Kultúrny
Vlastni X kostolov na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vlastni 2 kostolov na maximálnej úrovni 20
2 Vlastni 6 kostolov na maximálnej úrovni 40
3 Vlastni 10 kostolov na maximálnej úrovni 60
4 Vlastni 15 kostolov na maximálnej úrovni 80


Sieť surovín
Vlastni X trhovísk na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vlastni 5 trhovísk na maximálnej úrovni 10
2 Vlastni 10 trhovísk na maximálnej úrovni 20
3 Vlastni 15 trhovísk na maximálnej úrovni 40
4 Vlastni 20 trhovísk na maximálnej úrovni 60


Majster pivovarník
Vlastni X krčiem na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vlastni 5 krčiem na maximálnej úrovni 10
2 Vlastni 10 krčiem na maximálnej úrovni 25
3 Vlastni 15 krčiem na maximálnej úrovni 40
4 Vlastni 20 krčiem na maximálnej úrovni 60


Surovinový kráľ
Vlastni X budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vlastni 15 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni 10
2 Vlastni 30 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni 25
3 Vlastni 45 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni 40
4 Vlastni 90 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni 60


Rády a cechy
Vlastni X siene(í) rádov na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vlastni 2 siene rádov na maximálnej úrovni 10
2 Vlastni 6 siení rádov na maximálnej úrovni 25
3 Vlastni 10 siení rádov na maximálnej úrovni 40
4 Vlastni 15 siení rádov na maximálnej úrovni 60


Ďalšia tehla v stene
Vlastni X hradieb na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vlastni 5 hradieb na maximálnej úrovni 10
2 Vlastni 10 hradieb na maximálnej úrovni 20
3 Vlastni 15 hradieb na maximálnej úrovni 40
4 Vlastni 30 hradieb na maximálnej úrovni 60


Zberač úrody
Vlastni X fariem na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vlastni 5 fariem na maximálnej úrovni 10
2 Vlastni 10 fariem na maximálnej úrovni 20
3 Vlastni 15 fariem na maximálnej úrovni 40
4 Vlastni 30 fariem na maximálnej úrovni 60


Cvičiteľ
Vlastni X kasární na maximálnej úrovni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1
Vlastni 5 kasární na maximálnej úrovni
10
2
Vlastni 10 kasární na maximálnej úrovni
25
3
Vlastni 15 kasární na maximálnej úrovni
40
4
Vlastni 30 kasární na maximálnej úrovni
60


Význam dreva
Celkový objem kúpeného a predaného dreva

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Kúp a predaj 5.000 dreva 10
2 Kúp a predaj 10.000 dreva 25
3 Kúp a predaj 100.000 dreva 40
4 Kúp a predaj 1.000.000 dreva 60
5 Kúp a predaj 50.000.000 dreva 80


Význam hliny
Celkový objem kúpenej a predanej hliny

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Kúp a predaj 5.000 hliny 10
2 Kúp a predaj 10.000 hliny 25
3 Kúp a predaj 100.000 hliny 40
4 Kúp a predaj 1.000.000 hliny 60
5 Kúp a predaj 50.000.000 hliny 80


Význam železa
Celkový objem kúpeného a predaného železa

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Kúp a predaj 5.000 železa 10
2 Kúp a predaj 10.000 železa 25
3 Kúp a predaj 100.000 železa 40
4 Kúp a predaj 1.000.000 železa 60
5 Kúp a predaj 50.000.000 železa 80


Infiltrátor
Počet úspešných špionážnych útokov

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 25 úspešných špionážnych útokov 20
2 50 úspešných špionážnych útokov 40
3 250 úspešných špionážnych útokov 60
4 500 úspešných špionážnych útokov 80


Plášť a dýka
Počet zmarených špionážnych pokusov

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 25 zmarených špionážnych pokusov
10
2 50 zmarených špionážnych pokusov
25
3 250 zmarených špionážnych pokusov
40
4 500 zmarených špionážnych pokusov
60


Lovec odmien
Počet zlikvidovaných špiónov ako obranca

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 5 zlikvidovaných špiónov ako obranca 10
2 50 zlikvidovaných špiónov ako obranca 25
3 100 zlikvidovaných špiónov ako obranca 40
4 250 zlikvidovaných špiónov ako obranca 60


Vrah
Počet zlikvidovaných špiónov ako útočník

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Znič 5 špiónov ako útočník 20
2 Znič 50 špiónov ako útočník 40
3 Znič 100 špiónov ako útočník 60
4 Znič 250 špiónov ako útočník 80


Špeciálna dodávka
Celkový počet surovín odoslaných iným hráčom

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Pošli 5.000 surovín iným hráčom 10
2 Pošli 10.000 surovín iným hráčom 25
3 Pošli 100.000 surovín iným hráčom 40
4 Pošli 1.000.000 surovín iným hráčom 60
5 Pošli 50.000.000 surovín iným hráčom 80


Prosperita
Maj celkový príjem surovín v objeme 1.000 surovín

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Maj celkový príjem surovín v objeme 1.000 surovín
30Význam vzdelania
Celkový počet vyrazených zlatých mincí

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Vyraz 50 zlatých mincí 20
2 Vyraz 500 zlatých mincí 40
3 Vyraz 5.000 zlatých mincí 60
4 Vyraz 50.000 zlatých mincí 80


Veľký míňač
Pomíňaj 10.000 surovín

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Pomíňaj 10.000 surovín
30Výber jazyka