Úspechy

Úspechy

Naspäť

Friends Achievements

Spolupráca
Počet spolupracujúcich hráčov na tomto účte

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 2 spoluhráčov na tomto účte 10
2 3 spoluhráčov na tomto účte 25


Bratia v zbrani
Počet dní strávených v rovnakom kmeni

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1
Stráv 30 dní v rovnakom kmeni
10
2
Stráv 60 dní v rovnakom kmeni
25
3
Stráv 180 dní v rovnakom kmeni
40
4
Stráv 360 dní v rovnakom kmeni
60Výber jazyka