Achievements

Achievements

Naspäť

Tribe Achievements

Pýcha kmeňa
Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý dobyje X dedín

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý dobyje 50 dedín 30
2 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý dobyje 100 dedín 50
3 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý dobyje 1.000 dedín 70
4 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý dobyje 10.000 dedín 100


Plieniteľ dňa
Vyrabuj najviac dedín v priebehu 24 hodín


Mäsiar dňa
Zúčastni sa čo najväčšieho počtu bojov (najmenej 2.000 zásob jedla na každej strane) v priebehu 24 hodín


Útočník týždňa
Destroy the most units as an attacker within a week


Obranca týždňa
Destroy the most units as a defender within a week


Sila v číslach
Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý získa X bodov

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý získa 100.000 bodov 30
2 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý získa 1.000.000 bodov 50
3 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý získa 10.000.000 bodov 70
4 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý získa 100.000.000 bodov 100
5 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý získa 1.000.000.000 bodov 150


Cesta ničenia
Be the first, second or third Tribe to destroy 100.000 units

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Be one of the three first tribes to destroy 100.000 units 30
2 Be one of the three first tribes to destroy 1.000.000 units 50
3 Be one of the three first tribes to destroy 10.000.000 units 70
4 Be one of the three first tribes to destroy 100.000.000 units 100
5 Be one of the three first tribes to destroy 1.000.000.000 units 150
6 Be one of the three first tribes to destroy 10.000.000.000 units 250


Dominujúce kráľovstvo
Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude ovládať celé kráľovstvo

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude ovládať celé kráľovstvo
70


Útočník dňa
Destroy the most units as an attacker within 24 hours


Vláda v provincii
Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude ovládať celú provinciu

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude ovládať 1 provinciu 30
2 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude ovládať 3 provincie 50
3 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude ovládať 6 provincie 70
4 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude ovládať 10 provincie 100


Kolobeh plienenia
Ukoristi najviac surovín v priebehu jedného týždňa


Kolobeh rabovania
Vyrabuj najviac dedín v priebehu jedného týždňa


Kolobeh dobývania
Doby najviac dedín v priebehu jedného týždňa


Kmeňový monopol
Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude vlastniť X dedín

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude vlastniť 500 dedín 30
2 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude vlastniť 1.000 dedín 50
3 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude vlastniť 10.000 dedín 70
4 Buďte prvý, druhý alebo tretí kmeň, ktorý bude vlastniť 50.000 dedín 100


Dobyvateľ dňa
Doby najviac dedín v priebehu 24 hodín


Obranca dňa
Destroy the most units as a defender within 24 hours


Kolobeh ničenia
Zúčastni sa čo najväčšieho počtu bojov (najmenej 2.000 zásob jedla na každej strane) v priebehu jedného týždňa


Zlodej dňa
Ukoristi najviac surovín v priebehu 24 hodínVýber jazyka