Úspechy

Úspechy

Naspäť

Milestone Achievements

Kovaný na úspech
Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť X dedín

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 2 dedín 30
2 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 100 dedín 50
3 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 250 dedín 70
4 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 500 dedín 100
5 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 1.000 dedín 150


Predurčený vládnuť
Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vládnuť v provincii (vlastni tam viac ako 50% dedín)

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vládnuť v provincii (vlastni tam viac ako 50% dedín)
70


Predurčený dominovať
Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť všetky dostupné dediny v provincii

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť všetky dostupné dediny v provincii
70


Pilier komunity
Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť x kostol/kostolov na úrovni 2

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 1 kostol na úrovni 2 30
2 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 5 kostolov na úrovni 2 50
3 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 10 kostolov na úrovni 2 70
4 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 25 kostolov na úrovni 2 100
5 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý bude vlastniť 50 kostolov na úrovni 2 150


Čo ťa nezlomí, to ťa posilní
Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý stratí X dedinu/dedín

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý stratí 1 dedinu 30
2 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý stratí 100 dedín 50
3 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý stratí 250 dedín 70
4 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý stratí 500 dedín 100
5 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý stratí 1.000 dedín 150


Lovec úspechov
Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý dosiahne 15695 úspechov

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý dosiahne 15695 úspechov
70


Kovaný v boji
Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý zničí X jednotiek

Úroveň
Požiadavky
Body úspechov
1 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý zničí 10.000 jednotiek 30
2 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý zničí 1.000.000 jednotiek 50
3 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý zničí 5.000.000 jednotiek 70
4 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý zničí 25.000.000 jednotiek 100
5 Buď prvý, druhý alebo tretí hráč, ktorý zničí 100.000.000 jednotiek 150


Výber jazyka