Kulturní osada

Kulturní osada

Zpět

Mám všechno potřebné zboží pro další postup, ale hra po mně vyžaduje diamanty!

Kromě zboží vaše osada k odemčení dalších pokroků vyžaduje určitou míru diplomacie. Tu poskystují diplomatické stavby, jako Runový kámen (v osadě Vikingů) nebo Tōrō (feudální Japonsko). Pokud nemáte dostatečný počet diplomacie, můžete požadavek na ni ignorovat a za pomoci diamantů pokrok ihned odemknout. V opačném případě vybudujte další diplomatické budovy.


Vikingové - menší stavby - bez cest
Feudalní Japansko - menší stavby - bez cest


Vikingové - větší stavby - vyžadují cestu
Feudalní Japonsko - větší stavby - vyžadují cestu