Kultúrne usadlosti

Kultúrne usadlosti

Kultúrne usadlosti

Čo sú tie skaly v mojej usadlosti?

Skaly vo vašej usadlosti sú nepohyblivé prekážky, ktoré zablokujú časť priestoru, čo sťažuje usporiadanie a výstavbu vo vašej usadlosti. Prekážky sa nedajú odstrániť a preto skúste nájsť čo najlepšie riešenie pre rozloženie usadlosti! 1x1 prekážka1x2 prekážka2x1 prekážka
Vikingovia
Feudálne Japonsko

Na začiatku každej novej usadlosti v nej budú prekážky vždy inak usporiadené.